01:02 - چهارشنبه 1 بهمن 1399

اطلاعیه مهم کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد:

پیرو تماسهای مکرر قبلی به اطلاع می رساند که لازم است جهت تعیین وضعیت تحصیلی خود در ترم جاری(نیمسال دوم 99-1398) به موسسه مراجعه نمایید. بدیهی است عواقب عدم مراجعه یا پیگیری برعهده خود دانشجویان محترم می باشد.


لیست اخبار