13:09 - پنجشنبه 3 مهر 1399

دروس ریاضی ارائه شده در نیمسال دوم 99-98

1- ریاضی عمومی 1

2- ریاضی عمومی 2


لیست اخبار