03:51 - چهارشنبه 18 تیر 1399

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویانی که دارای یک ترم درسی باقیمانده  ویا فقط واحد پروژه را دارا میباشند میرساند جهت انجام امور آموزشی خود از تاریخ 1399/01/17 لغایت 1399/01/18 به واحد آموزش مراجعه نمایند


لیست اخبار