00:12 - جمعه 9 اسفند 1398

ثبت نام بدون آزمون

به اطلاع داوطلبان محترم میرساند که برای ثبت نام براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی پیوسته  تا مورخ 1398/06/28 به سایت سازمان سنجش یا  موسسه آموزش عالی مهرگان مراجعه نمایند.


لیست اخبار