13:26 - سه شنبه 2 مهر 1398

وام زیارت

به اطلاع دانشجویان متقاضی به  سفر معنوی عتبات عالیات می رساند جهت اخذ وام زیارت تا تاریخ 98/06/17 به کارشناس صندوق رفاه موسسه (سرکار خانم مهدیزاده) مراجعه فرمایید.


لیست اخبار