13:10 - پنجشنبه 3 مهر 1399

اطلاعیه تاریخ دفاع از پایان نامه

اطلاعیه مهم

دانشجو مقطع کارشناسی ارشد بعد از مراجعه به سایت ایرانداک و گرفتن گزارش پیشینه پژوهش مجاز به دفاع از پروپوزال خود می باشد. لازم به ذکر است دفاع از پایان نامه باید شش ماه بعد از دفاع پروپوزال انجام گردد


لیست اخبار