19:06 - چهارشنبه 30 مرداد 1398

تاریخ معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان گرامی:

جهت گرفتن فرم معرفی به استاد در ترم جاری از روز یکشنبه مورخ 1398/05/06 لغایت دوشنبه 1398/05/07 به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایید.

 


لیست اخبار