21:09 - پنجشنبه 23 آبان 1398

تاریخ معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان گرامی:

جهت گرفتن فرم معرفی به استاد در ترم جاری از روز یکشنبه مورخ 1398/05/06 لغایت دوشنبه 1398/05/07 به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایید.

 


لیست اخبار