04:34 - دوشنبه 29 مهر 1398

دریافت وام شهریه صندوق رفاه

براساس تفاهم نامه بین بانک قرض الحسنه مهر و صندوق رفاه دانشجویان محترم میتوانند جهت دریافت وام شهریه ضمن مطالعه بخشنامه پیوست به بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه نمایند.مهلت ثبت نام از تاریخ 97/11/23 لغایت 97/12/23 میباشد.


لیست اخبار