02:55 - چهارشنبه 23 آبان 1397

کمک هزینه سفر اربعین

صندوق رفاه دانشجویان آمادگی خود را برای پرداخت وام کمک هزینه سفر برای پیاده روی اربعین به مبلغ 1500000 هزار تومان برای دانشجویان متاهل و مبلغ 1000000 تومان برای دانشجویان مجرد اعلام نموده است.لذا دانشجویان متقاضی به مسئول صندوق رفاه موسسه مراجعه نمایند.


لیست اخبار