22:18 - یکشنبه 25 آذر 1397

دریافت وام شهریه صندوق رفاه

براساس تفاهم نامه بین بانک قرض الحسنه مهر و صندوق رفاه دانشجویان محترم میتوانند جهت دریافت وام شهریه ضمن مطالعه بخشنامه پیوست به بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه نمایند.مهلت ثبت نام از تاریخ 97/08/01 لغایت 97/09/25 میباشد.


لیست اخبار