09:42 - پنجشنبه 26 مهر 1397

برگزاری معرفی به استاد تابستان 97

به اطلاع دانشجویان محترم دارای واحد درس معرفی به استاد میرساند حداکثر تا تاریخ 97/05/10 جهت دریافت فرم به آموزش موسسه مراجعه نمایند.تاریخ برگزاری امتحان 97/05/14 ساعت 9 صبح می باشد.


لیست اخبار