09:56 - شنبه 27 مرداد 1397

حضور امام جمعه و فرماندهی محترم سپاه شهرستان