13:55 - دوشنبه 7 خرداد 1397

حضور امام جمعه و فرماندهی محترم سپاه شهرستان