00:53 - چهارشنبه 28 شهریور 1397

حضور امام جمعه و فرماندهی محترم سپاه شهرستان