10:17 - سه شنبه 26 تیر 1397

زمان انتخاب واحد دانشجویان بدون آزمون

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت (بدون آزمون)

جهت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در تاریخ 9 بهمن ماه به صورت حضوری به اداره آموزش موسسه  مراجعه نمایید.


لیست اخبار