09:56 - شنبه 27 مرداد 1397

پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی و کارشناسی