09:42 - پنجشنبه 26 مهر 1397

توزیع سیم کارت دانشجویی

دانشجویان محترم می توانند به مناسبت هفته وحدت و روز دانشجو جهت دریافت سیم کارت رایگان با به همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی به دفاتر خدماتی مراجعه نمایند.


لیست اخبار