09:42 - پنجشنبه 26 مهر 1397

ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

به اطلاع پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396می رساند، جهت ثبت نام در بازه زمانی 96/08/15لغایت 96/08/17 به موسسه مهرگان مراجعه نمایید.


لیست اخبار