09:42 - پنجشنبه 26 مهر 1397

برنامه غذایی مهرماه سال تحصیلی 97-96

جهت تهیه ژتون غذا یک هفته قبل به امورمالی موسسه مراجعه فرمایید.

برای دیدن برنامه غذایی اینجا را کلیک کنید.


لیست اخبار