00:42 - دوشنبه 7 اسفند 1396

برنامه غذایی مهرماه سال تحصیلی 97-96

جهت تهیه ژتون غذا یک هفته قبل به امورمالی موسسه مراجعه فرمایید.

برای دیدن برنامه غذایی اینجا را کلیک کنید.


لیست اخبار