13:59 - دوشنبه 7 خرداد 1397

برنامه غذایی مهرماه سال تحصیلی 97-96

جهت تهیه ژتون غذا یک هفته قبل به امورمالی موسسه مراجعه فرمایید.

برای دیدن برنامه غذایی اینجا را کلیک کنید.


لیست اخبار