02:57 - یکشنبه 2 مهر 1396

تمدید زمان ثبت نام بدون آزمون

زمان ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون) تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 1396/05/25 تمدید شد


لیست اخبار