02:57 - یکشنبه 2 مهر 1396

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون

زمان شروع ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون) از تاریخ 1396/05/19 لغایت 1396/05/23 می باشد.
 


لیست اخبار