02:55 - یکشنبه 2 مهر 1396

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان

  به اطلاع فارغ التحصیلان محترم می رساند برای دریافت "دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی" وزارت کارورفاه اجتماعی جهت بهره برداری می توانند در سامانه httpso://karvarzi.mcls.gov.ir ثبت نام و از مزایای این طرح استفاده نمایند.


لیست اخبار