19:39 - یکشنبه 1 اردیبهشت 1398

اطلاعیه غیبت غیرموجه و حذف استاد

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند،در صورت غیبت غیر موجه و حذف استاد در درس یا دروس مربوطه و غیبت در جلسه امتحان طبق آئین نامه آموزشی نمره صفر در کارنامه دانشجو منظور می گردد.


لیست اخبار