16:04 - پنجشنبه 6 تیر 1398

اطلاعیه حذف پزشکی دروس

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، هرگونه حذف پزشکی در زمان برگزاری امتحانات منوط به ارائه گواهی پزشکی معتبر و ارائه درخواست شورای آموزشی مؤسسه است،در صورت عدم حضور در جلسه امتحان بدون ارائه مدارک فوق طبق آئین نامه آموزشی نمره صفر در کارنامه دانشجو منظور می گردد.


لیست اخبار