00:53 - چهارشنبه 28 شهریور 1397

نشریه دانشگاه

 • ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد

  ادامه مطلب
 • ثبت نام بدون آزمون مقطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته

  ادامه مطلب
 • پذیرش دانشجوی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد

  ادامه مطلب
 • ثبت پیشنهاده، رساله و پایان نامه

  ادامه مطلب
 • برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه

  ادامه مطلب
 • فراخوان دوره های کوتاه مدت کشاورزی

  ادامه مطلب
 • پذیرش دانشجوبدون آزمون وبا آزمون آموزش عالی مهرگان

  ادامه مطلب
 • برگزاری معرفی به استاد تابستان 97

  ادامه مطلب