00:43 - دوشنبه 7 اسفند 1396

نشریه دانشگاه

 • انتخاب واحد رشته معماری منظر

  ادامه مطلب
 • زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

  ادامه مطلب
 • پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی و کارشناسی

  ادامه مطلب
 • اعلام نمرات دانشجویان تکمیل ظرفیت(بدون آزمون)

  ادامه مطلب
 • زمان انتخاب واحد دانشجویان بدون آزمون

  ادامه مطلب
 • برگزاری کرکسیون توسط دانشجویان رشته معماری

  ادامه مطلب
 • برگزاری امتحانات پایانترم

  ادامه مطلب
 • پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی به کارشناسی

  ادامه مطلب