07:10 - جمعه 24 مرداد 1399

مبانی اکولوژی

استاد درس: سرکار خانم امیری

لینک کانال آموزشی استاد در کانال تلگرام به ID زیر قرار دارد:

mahallatpnu