04:32 - جمعه 2 آبان 1399

حسابداری شرکتهای 1

استاد درس : جناب آقای نجفی

کلاسهای آموزش مجازی استاد در کانال تلگرام به ID ذیل قرار دارد:

mehreganuni@