07:15 - جمعه 24 مرداد 1399

حسابداری شرکتهای 1

استاد درس : جناب آقای نجفی

کلاسهای آموزش مجازی استاد در کانال تلگرام به ID ذیل قرار دارد:

mehreganuni@