06:06 - جمعه 24 مرداد 1399

زبان تخصصی(عمران)

استاد درس : جناب آقای آخوندان

کلاسهای آموزش مجازی استاد در کانال تلگرام به ID ذیل قرار دارد:

mehreganuni@