07:07 - جمعه 24 مرداد 1399

مهارتهای زندگی دانشجویی

استاد درس : استاد سنجری

کلاسهای آموزشی استاد در کانال تلگرام به ID زیر قرار دارد:

mehreganuni@