04:37 - جمعه 2 آبان 1399

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

عنوان کتاب: کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری ،  نویسنده: ابوالفضل هدایتی آذری - مهندس اکبرشیرکوند   ،   انتشارات پیام نور

جهت دریافت فایل pdf  درس  اینجا را کلیک کنید.

استاد درس: جناب آقای داود محمدامینی

لینک کانال آموزشی استاد در کانال تلگرام به ID زیر قرار دارد:

mahallatpnu