03:47 - جمعه 2 آبان 1399

مدیریت مالی

عنوان کتاب: مدیریت مالی 1  ،  نویسنده:مهدی تقوی   ،   انتشارات پیام نور

توجه : فصلهای 1 تا 7 مطالعه شود.

جهت دریافت فایل pdf  درس اینجا را کلیک کنید.

استاد درس: جناب آقای جوادی

لینک کانال آموزشی استاد در کانال تلگرام به ID زیر قرار دارد:

mahallatpnu