12:37 - پنجشنبه 3 مهر 1399

طراحی کاشت گیاهان زینتی

استاد درس: آقای دکتر شفیعی (ریاست محترم پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات)

دانشجویان محترم جهت دریافت منبع درس و انجام کار عملی درس به استاد مربوطه مراجعه نمایند.