06:57 - جمعه 24 مرداد 1399

باغبانی عمومی

عنوان کتاب : اصول باغبانی  ،  نویسنده: جمعی از مولفان انتشارات دانشگاه شیراز

استاد درس : آقای دکتر شفیعی (ریاست محترم پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات)

جهت استفاده از کانال آموزشی استاد و رفع اشکال با استاد محترم درس هماهنگی نمایید.