07:15 - جمعه 24 مرداد 1399

ریاضی عمومی 2

استاد درس : آقای دکتر حامد سروش (رئیس محترم دانشگاه پیام نور واحد محلات)

این درس برای مقطع کارشناسی ارائه گردیده است.

جهت دریافت منبع درس و رفع اشکال به کانال آموزشی استاد با ID ذیل مراجعه نمایید.

ID:@Drsoroush2011