06:11 - جمعه 24 مرداد 1399

درس تفسیر موضوعی قرآن

استاد درس: استاد مظهری

کلاسهای آموزشی استاد در کانال تلگرام به ID زیر قرار دارد:

mehreganuni@