06:15 - جمعه 24 مرداد 1399

درس ادبیات فارسی

عنوان کتاب : فارسی عمومی  ،  نویسندگان: گروه مولفان انتشارات پیام نور

حذفیات : اسامی خاص نویسندگان مکاتب مربوط به درس مکتب های ادبی 1 و2 حذف می باشد.

جهت دریافت فایل pdf  درس اینجا را کلیک کنید.

استاد درس: سرکار خانم سارا حسامپور

لینک کانال آموزشی استاد در کانال تلگرام به ID زیر قرار دارد:

mahallatpnu@