06:24 - جمعه 24 مرداد 1399

درس تاریخ اسلام

عنوان کتاب: تاریخ تحلیلی صدر اسلام  ،   نویسنده: محمد نصیری

توجه : تا ابتدای فصل پنجم صفحه 146 مطالعه شود.

جهت دریافت فایل pdf درس اینجا را کلیک کنید.