06:31 - جمعه 24 مرداد 1399

درس زبان انگلیسی عمومی

عنوان کتاب: زبان انگلیسی عمومی  ،  نویسنده:محمود علیمحمدی-حسن خلیلی   ،   انتشارات پیام نور

جهت دریافت فایل pdf  درس اینجا را کلیک کنید.

استاد درس: جناب آقای مهدی عباس وندی

لینک کانال آموزشی استاد در کانال تلگرام به ID زیر قرار دارد:

mahallatpnu@