01:27 - چهارشنبه 1 بهمن 1399

ارتباط با ما

تلفن : 08643250570
آدرس : استان مرکزی-شهرستان محلات- انتهای بلوار ولیعصر-موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مهرگان محلات
ایمیل: info@mehrgan.ac.ir
کد پستی: 3781654363

تعویض کد