08:27 - دوشنبه 27 آذر 1396

نشریه دانشگاه

 • اطلاعیه ثبت نام کاردانی به کارشناسی

  ادامه مطلب
 • فرم تمدید سنوات نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه غیبت غیرموجه و حذف استاد

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه حذف پزشکی دروس

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه اخذ درس اختیاری مهارت های زندگی دانشجویی

  ادامه مطلب
 • تاییدمدارک موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

  ادامه مطلب
 • مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

  ادامه مطلب