00:36 - شنبه 3 فروردین 1398

نشریه دانشگاه

 • برگزاری نمایشگاه گرافیک در موسسه مهرگان

  ادامه مطلب
 • برگزاری کرکسیون توسط دانشجویان رشته معماری

  ادامه مطلب
 • مراحل خروج از کشور

  ادامه مطلب
 • مزایای تحصیل در مقطع ارشد موسسه آموزش عالی مهرگان

  ادامه مطلب
 • فرم تمدید سنوات نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه غیبت غیرموجه و حذف استاد

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه حذف پزشکی دروس

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه اخذ درس اختیاری مهارت های زندگی دانشجویی

  ادامه مطلب