10:09 - سه شنبه 26 تیر 1397

نشریه دانشگاه

 • زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

  ادامه مطلب
 • زمان انتخاب واحد دانشجویان بدون آزمون

  ادامه مطلب
 • اعلام نمرات دانشجویان تکمیل ظرفیت(بدون آزمون)

  ادامه مطلب
 • پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی و کارشناسی

  ادامه مطلب
 • برگزاری امتحانات پایانترم

  ادامه مطلب
 • برگزاری کرکسیون توسط دانشجویان رشته معماری

  ادامه مطلب
 • پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی به کارشناسی

  ادامه مطلب
 • توزیع سیم کارت دانشجویی

  ادامه مطلب