02:57 - یکشنبه 2 مهر 1396

نشریه دانشگاه

 • اطلاعیه ثبت نام کاردانی به کارشناسی

  ادامه مطلب
 • ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی

  ادامه مطلب
 • تقدیر و تشکر از دانشجویان

  ادامه مطلب
 • فرم تمدید سنوات نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد

  ادامه مطلب
 • آغاز نام نویسی آزمون کاردانی به کارشناسی

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه غیبت غیرموجه و حذف استاد

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه اخذ درس اختیاری مهارت های زندگی دانشجویی

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه حذف پزشکی دروس

  ادامه مطلب