14:09 - یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

نشریه دانشگاه

 • اطلاعیه حذف پزشکی دروس

  ادامه مطلب
 • اطلاعیه غیبت غیرموجه و حذف استاد

  ادامه مطلب
 • تاییدمدارک موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

  ادامه مطلب
 • مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

  ادامه مطلب